Tag Archives: windows 8

Gói giao diện Windows 8 – không can thiệp hệ thống

Khoác áo Windows 8 đơn giản nhất mà không cần can thiệp sâu vào hệ thống.

  • Giao diện M3 cho cài đặt và cấu hình, nhanh gọn với 1 click
  • UxStyle patching kiểu memory
  • Windows 8 Aero Glass + Lite theme
  • Tùy chỉnh wallpaper và màn hình đăng nhập

Tải về và chạy để cài đặt. Có thể gỡ bỏ bằng cách chạy thêm một lần nữa.

download :

http://windowsx.deviantart.com/art/Windows-8-UX-Pack-212621497

ducanhnguyen2k